Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Škola > Výchovné poradenství

Výchovné poradenství

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ KROK ZA KROKEM

 

Jaké mám možnosti, vybrat si z nabídky oborů vzdělání:

 • informovat se na internetu (informace na www.atlasskolstvi.cz, www.infoabsolvent.cz, www.istp.cz,  www.uiv.cz, www.nuov.cz, www.msmt.cz), zvážit svoje možnosti
 • navštívit – veletrh středního vzdělávání „Sokrates“ – Sportovní hala Most. Podívat se na dny  otevřených dveří vybraných škol (DOD)
 • ověřit si, jaké podmínky škola pro přijetí do vybraného oboru vzdělání vydala – ředitel střední školy je musí zveřejnit a stanovit termíny přijímacích zkoušek – pro obory s talentovou zkouškou do 30. října, pro ostatní obory do 31. ledna.
 • K dispozici je několik odkazů na internetové adresy, vždy s upozorněním na hlavní sdělovanou oblast. Jedná se o výběr programů, které se kromě jiného zabývají světem práce, volbou povolání.

www.infoabsolvent.cz

Informační web MŠMT k volbě povolání

www.proskoly.cz

On-line testy pro volbu povolání

www.atlasskolstvi.cz

Základní informace o školách a učebních oborech

www.nuov.cz

Národní ústav odborného vzdělávání

 https://bit.ly/3TtavMd

Brožura učená deváťákům a jejich rodičům je již v aktualizované verzi k dispozici zde

https://kampodevitce.cz/newslettery-registrace/

K odběru pravidelných newsletterů zasílaných 1 x za 14 dní je možné se registrovat zde.

 

Přijímací zkoušky na střední školu 2024: termíny, jak vybrat SŠ, co potřebujete vědět k přijímacím zkouškám

Zatím není všechno úplně jasné, existuje pouze návrh přijímacího řízení, včetně podání přihlášek a jejich administrace.

V příštím roce by se měly jednotné přijímací zkoušky konat opět v polovině dubna (12. 4. a 15. 4. 2024), náhradní termíny jsou vypsány na konec dubna (29. 4. a 30. 4. 2024). 

Přijímací zkoušky

V prvním kole přijímaček bude možné podat až 3 přihlášky, velmi důležité bude pořadí vybraných škol. V dalších kolech není počet omezen.

Čekáme na informace, jakým způsobem bude možné přihlášky podat – osobně v papírové podobě, nebo elektronicky (nutná identita občana – rodiče!!!).

Je dobré si zjistit: Konají se kromě povinných i školní přijímačky? Z jakých předmětů? Koná škola "zkoušky nanečisto", doporučuje literaturu pro přípravu? Přihlíží k výsledkům ze ZŠ?

Zahájení přijímacího řízení – přihláška

Zahajuje se podáním přihlášky a příslušných příloh, zasílá se řediteli vybrané SŠ, v 1. kole přijímacího řízení lze podat jen 2 přihlášky. Přihlášku je nutné podat v 1. kole do 28. února (přihlášku v papírové podobě budeme vyplňovat v běžných hodinách společně nanečisto).

Žák domů potom donese „formulář“, na kterém bude určen zákonný zástupce a tři školy s obory pro 1. kolo přijímacího řízení.

Škola na základě těchto údajů (zkontrolovaných a podepsaných zákonnými zástupci), bude tisknout přihlášky v programu Edookit.

Na zákonných zástupcích je tedy jediná povinnostdodat v termínu (do 28. 2. 2024) na vybrané školy příslušné přihlášky (osobně, poštou, kurýrem…).

Přihlášky budou identické na všechny tři školy, pořadí určuje uchazeč jejich označením (první/druhé/třetí místo na přihlášce) - střední školy si pořadí „přeberou“ automaticky.

Pokud využijete možnosti podat v 1. kole tři přihlášky, je nutné je podat na všechny vybrané školy a do všech přihlášek uvést druhou/třetí školu, na kterou se v 1. kole hlásíte.

Na některé obory je nutná lékařská prohlídka.

 1. kolo přijímací zkoušky

Jednotná přijímací zkouška čeká na všechny uchazeče o vzdělání s maturitní zkouškou bez talentové zkoušky. Netýká se přijímacího řízení do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou, vzdělání s výučním listem, oborů skupiny 82 Umění a užité umění, kde se koná talentová zkouška, a oborů konzervatoří.

Přijímací testy může žák psát 2x (první v 1. termínu na 1. škole uvedené v přihlášce, druhou ve 2. termínu na 2. škole uvedené v přihlášce). V případě podání jediné přihlášky konáte zkoušku jen jednou. Započítává se vždy lepší výsledek z obou předmětů a termínů zkoušek.

Jednotná přijímací zkouška se skládá z českého jazyka a matematiky. Ilustrační testy i ostré testy z minulých let pro čtyřleté i víceleté obory vzdělání jsou k dispozici na stránkách CERMATu.

Termíny jednotných přijímacích zkoušek pro rok 2024

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

 1. termín: pátek 12. dubna 2024
  2. termín: pondělí 15. dubna 2024

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

 1. termín: úterý 16. dubna 2024
  2. termín: středa 17. dubna 2024


Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:
1. termín: pondělí 29. dubna 2024
2. termín: úterý 30. dubna 2024

Školní přijímací zkouška – je-li součástí přijímaček jednotná i školní zkouška, stanoví ředitel termín školní zkoušky v termínech od 12. do 28. dubna pro obory s maturitní zkouškou, od 22. do 30. dubna pro ostatní obory.

Hodnocení 1. kola

Hodnocení jednotné zkoušky na celkovém hodnocení musí být alespoň 60 %. Započítává se vždy lepší výsledek testu ze 2 výsledků. 

Škola zveřejní výsledky (obory s MZ) od 28. 4. do 2. 5. 2024, oznámení se zasílá pouze nepřijatým uchazečům nebo jejich zákonným zástupcům.

2.kolo přijímací zkoušky

Ředitel školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení.

V hodnocení může zohlednit výsledky jednotné zkoušky a určí způsob hodnocení u uchazečů, kteří jednotnou zkoušku nekonali.

Případná školní přijímací zkouška se koná nejdříve 14 dní po vyhlášení dalšího kola, pozvánku ředitel zasílá nejpozději 7 pracovních dnů před termínem konání

Odvolání

Lze podat během 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Zápisový lístek

Uchazeč (žák ZŠ) obdrží zápisový lístek na své ZŠ (oproti podpisu zákonného zástupce) nejpozději 15. března. Každý obdrží jen jeden zápisový lístek.

Do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí musí být zápisový lístek odevzdán zákonným zástupcem nebo uchazečem řediteli školy, kde hodlá studovat (a byl přijat :-)). Pokud tak neučiní, má se za to, že se vzdal práva na toto místo a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Vyzvednout rozhodnutí co nejdříve na poště nebo na SŠ ( na poště je uschováno jen 5 pracovních dní -nevyzvedne-li se, pak se považuje za doručené

V případě přijetí

Do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí zaslat řediteli SŠ zápisový lístek. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. K vyzvednutí zápisového lístku je nutné přinést rozhodnutí o přijetí na odvolání.